Công ty cổ phần Bệnh Viện Quốc Tế Vinh

Địa chỉ: Số 99 đường Phạm Đình Toái, xã Nghi Phú, TP. Vinh, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 023 8396 8888     Email: contactus.vinh@hoanmy.com

Danh mục kỹ thuật Bệnh viện Quốc tế Vinh (Bổ sung lần 3) | Bệnh viện Quốc Tế Vinh
Thông tin tham khảo

Danh mục kỹ thuật Bệnh viện Quốc tế Vinh (Bổ sung lần 3)

19-10-2018