Công ty cổ phần Bệnh Viện Quốc Tế Vinh

Địa chỉ: Số 99 đường Phạm Đình Toái, xã Nghi Phú, TP. Vinh, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 023 8396 8888     Email: contactus.vinh@hoanmy.com

Danh mục chi phí tại Bệnh viện năm 2019 | Bệnh viện Quốc Tế Vinh
Thông tin tham khảo

Danh mục chi phí tại Bệnh viện năm 2019

12-08-2019

Bảng giá KCB tại Bệnh viện cập nhật (Nhấn đây để tải)

Lưu ý: Bảng giá có thể thay đổi mà không được thông báo trước.