Công ty cổ phần Bệnh Viện Quốc Tế Vinh

Địa chỉ: Số 99 đường Phạm Đình Toái, xã Nghi Phú, TP. Vinh, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 023 8396 8888     Email: contactus.vinh@hoanmy.com

BIÊN BẢN HỌP ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2021 | Bệnh viện Quốc Tế Vinh
Quay lại

BIÊN BẢN HỌP ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2021

04-11-2021

Biên bản họp đánh giá công tác quản lý chất lượng Bệnh viện năm 2021